Studenten- of vakantiejob: regelgeving

Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je 16 jaar bent of vanaf 15 jaar als je de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.

Als je deeltijds naar school gaat, kun je alleen als jobstudent werken als je:

  • niet werkt met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst;
  • geen leertijd doormaakt met een leercontract;
  • geen overbruggingsuitkeringen ontvangt (werkloosheidsverzekering);
  • alleen tijdens de schoolvakanties werkt.

Als student krijg je elk jaar een pakket van 50 dagen waarop je kan werken aan verminderde sociale bijdrage. Je werkgever moet je wel inschrijven met een studentencontract. Zolang je student bent, krijg je op 1 januari steeds een pakket van 50 dagen waarop je dat kalenderjaar kan werken aan die verminderde sociale bijdrage. Dit wil zeggen dat je in plaats van 13,07% RSZ kosten (dit is bedrijfsvoorheffing op je loon of Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) op je loon, slechts 2,71% betaalt. Je houdt dus meer over van je bruto loon dan een gewone werknemer.

Via student@work (www.mysocialsecurity.be) kan je je registreren en op die manier bijhouden hoeveel dagen je nog hebt. Je vindt op deze website ook informatie over de studentenovereenkomst, loon, kinderbijslag, belastingen,… en nog veel meer.

Je mag ook zelf kiezen wanneer je werkt. Je bent niet gebonden aan de schoolvakanties. Je moet echter wel zien dat je aanwezig bent op school tijdens momenten waarop je les hebt of wanneer er andere schoolactiviteiten gepland zijn. Die momenten mag je niet werken. Verder mag je zelf kiezen of je al je 50 dagen spendeert met werken in de zomervakantie of liever meer verspreid over het hele jaar.

Je mag meer werken dan 50 dagen, maar vanaf dag 51 kan je niet meer genieten van de verminderde sociale bijdrage van 2,71%. Je betaalt vanaf dan de volledige 13,07% RSZ op je loon, net als alle andere gewone werknemers.

Voor meer info, voorwaarden, uitzonderingen, wetgeving,… neem je best een kijkje op