Scholen in Zemst

Gemeentelijke Basisscholen

GBS De Waterleest
Directeur: Luc De Donder
Waterleestweg 20
1980 Zemst-Eppegem
015 61 88 40
secretariaat@gbsdewaterleest.be
www.gbsdewaterleest.be

GBS De Regenboog
Directeur: Anne Mie Debois
Molenveld 36
1982 Zemst-Elewijt
015 61 88 60
secretariaat@gbs-deregenboog.be
www.gbs-deregenboog.be

GBS De Pimpernel
Directeur: Viviane Hoppenbrouwers
Spiltstraat 274
1980 Zemst-Laar
015 62 10 83
secretariaat@depimpernel.be
www.depimpernel.be

Niet-gemeentelijke basisscholen

(W)onderwijs (G.O.)
Directeur: Nancy Santy
Bovenweg 17
1980 Zemst
015 61 27 29
directie@wonderwijs.be
www.wonderwijs.be

Ter Berken (G.O.)
Directeur: David Van Goethem
Ambroossteenweg 13
1981 Hofstade
015 61 23 69
directie.hofstade@g-o.be
www.terberken.be

(De) Tuimeling (vrij) Parochiale basisschool
Directeur: Guy Bal
Brusselsesteenweg 23
1980 Zemst
015 61 03 31
school@tuimeling.be
www.tuimeling.be

De Zonnewijzer (vrij)
Directeur: Eva Van Reeth
Pastorijstraat 15
1982 Weerde
015 61 28 25
directie@zonnewijzer.net
www.zonnewijzer.net

De Kriekelaar (vrij)
Directeur: Greet Van der Weyden
de Tilbourgstraat 16
1981 Hofstade
015 61 09 84
secretariaat@kriekelaar.be
directeur@kriekelaar.be
www.kriekelaar.be

Met vragen over rechten en plichten of met een klacht kan je terecht bij:

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
02 553 04 15
02 553 93 85

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be
02 553 87 33
02 553 87 25