Oproep kandidaat-jongeren Jeugdraad

Ben jij een geëngageerde jongere tussen 16 en 35 jaar? Kan jij je vinger leggen op waar de jeugd nood aan heeft? Zie je het zitten om samen te werken met het gemeentebestuur om dit om te zetten in beleid?

‘De jeugd is de toekomst en Zemst is aan de jeugd!’ Zin om er mee voor te zorgen dat ons college dit niet vergeet? Kom dan bij de Jeugdraad en laat jouw stem gelden! Naast jeugdverenigingen en de schepen van Jeugd, zijn ook individuele, geïnteresseerde jongeren lid van de Jeugdraad. Aan deze laatsten richten we deze oproep. Ben jij een geëngageerde jongere tussen 16 en 35 jaar? Stel je dan kandidaat voor de Jeugdraad. Dat doe je online, vóór 17 maart. De Jeugdraad komt zo’n zes keer per jaar samen en verzamelt de kijk van jongeren op thema’s die leven in onze gemeente en die door hen zelf aangebracht worden. We gaan na waar jongeren nood aan hebben en wat hun bedenkingen zijn. Deze vertalen we in adviezen aan het college van burgemeester en schepenen. De Jeugdraad is dan ook het kanaal bij uitstek om de stem van jeugdig Zemst te vertolken. Vragen? Contacteer de medewerker Jeugd op tel. 015 61 88 93 of via jeugd@zemst.be.

Gepubliceerd op dinsdag 26 februari 2019 16.52 uur