sprite
Huis van het Kind - Zemst

Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking

Zwangerschapsverlof duurt normaal 15 weken. Je mag zelf kiezen wanneer je zwangerschapsverlof neemt, maar kan pas beginnen zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum (waarvan 1 week verplicht te nemen). Na je bevalling heb je dus minimum 9 weken bevallingsrust. Wanneer je een meerling verwacht, kan je al zwangerschapsverlof nemen vanaf 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en heb je na de bevalling recht op 2 weken langer bevallingsrust. Indien er dagen zijn die je niet opneemt voor de bevalling, dan kan je deze na de bevalling nog opnemen. De vergoeding die je krijgt tijdens het zwangerschapsverlof en de bevallingsrust bedraagt een percentage van je loon en wordt uitbetaald door je ziekenfonds. Voor meer informatie klik hier of klik hier.

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof en kan genomen worden door de biologische moeder of biologische vader, de ouder(s) die het kind erkend heeft of de adoptieouder(s). Ouderschapsverlof is het onderbreken van je loopbaan gedurende een bepaalde periode om voor de opvoeding van je (adoptie)kind(eren) te zorgen. Je kan ouderschapsverlof nemen tot dat je kind(eren) de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben. Voor ouders met een kind met een handicap kan dit tot 21 jaar. De duur van ouderschapsverlof bedraagt 4 maanden en kan worden opgesplitst in periodes van 1 maand. Enkel als je in het onderwijs werkt kan je ouderschapsverlof niet opsplitsen tenzij de zomervakantie ertussen valt. Ouderschapsverlof kan voltijds, halftijds of 1/5 opgenomen worden. Als je in de privésector werkt geldt er een anciënniteitsvoorwaarde. Je moet in de 15 maanden voor het begin van je ouderschapsverlof minstens 12 maanden voor dezelfde werkgever hebben gewerkt. Ouderschapsverlof mag niet geweigerd worden maar kan bij gegronde reden wel maximaal 6 maanden worden uitgesteld. Gedurende de periode vanaf de datum van je aanvraag voor ouderschapsverlof tot drie maanden erna kan je niet ontslagen worden. Het is belangrijk dat je minstens 3 maanden op voorhand een schriftelijke aanvraag richt aan je werkgever en dat je het aanvraagformulier voor ouderschapsverlof van de RVA (Rijksdient voor arbeidsvoorzieningen) invult. Deze formulieren kan je vinden op de website van de RVA. Tijdens het ouderschapsverlof krijg je een onderbrekingsuitkering van de RVA. Dit bedrag is afhankelijk van de duur of de vermindering van de arbeidsprestaties. Je hebt voor de vierde maand ook recht op een uitkering als je kind geboren of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012. Anders heb je enkel recht op een onderbrekingsuitkering voor 3 maanden. Het kan zijn dat je ook nog recht hebt op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid.
Meer informatie over ouderschapsverlof:

Loopbaanonderbreking wil zeggen dat je je arbeidsprestaties volledig onderbreekt of vermindert. Je kan eventueel een uitkering krijgen. Bereken hier welke onderbrekingsvergoeding je krijgt.
Meer informatie vind je hier op de website van de RVA.

Contact

Huis van het Kind

Meerweg 2

1980 Zemst

T 015 61 85 17

E huisvanhetkind@zemst.be

Bekijk ook