sprite
Huis van het Kind - Zemst

Het gaat niet goed meer thuis

Meldpunt geweld 1712

1712 is een gratis nummer waar je als kind, jongere en volwassene terecht kan met vragen over geweld, misbruik of mishandeling. Heb je zelf iets meegemaakt of maak je het nog steeds mee? Maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Via de hulplijn 1712 kan je informatie en advies krijgen van ervaren hulpverleners van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Als het nodig is, kunnen ze je doorverwijzen naar verdere hulp.

Bellen naar 1712 kan van maandag tot vrijdag van 9 tot 17u.
Het gesprek is gratis en je hoeft niet te zeggen wie je bent. Het gesprek verschijnt ook niet op de telefoonrekening.

Meer informatie kan je vinden op de website www.1712.be.

Meer informatie over het CAW en het VK kan je vinden op:

www.caw.be en www.kindermishandeling.be

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

Sorry!

Op dit moment werken we nog heel hard om de invulling van deze pagina zo snel mogelijk in orde te brengen.

CLB

www.ond.vlaanderen.be/CLB of www.clb.be

 

Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding met betrekking tot:

 • preventieve gezondheidszorg (of medisch onderzoek)
 • leren en studeren
 • onderwijsloopbaan
 • psychisch en sociaal functioneren

Moeilijkheden die besproken kunnen worden:

 • niet kunnen volgen in een bepaalde studierichting,
 • een verkeerde studiemethode,
 • niet in de juiste studierichting zitten,
 • slapeloosheid van het kind,
 • voortdurend geruzie in de klas,
 • groeistoornissen,
 • problemen met schrijfmotoriek,
 • angst om naar school te gaan,
 • vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap,…

Wat ook de reden is, wanneer je je als leerling niet goed voelt in je vel voelt, dan kan het CLB hulp bieden in de vorm van begeleiding op maat. Soms zal naar andere diensten doorverwezen worden.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Het CLB is onafhankelijk van de school, maar werkt er wel nauw mee samen. Bij het veranderen van school worden de CLB-gegevens opgevraagd door het CLB van de nieuwe school.
De CLB-begeleiding is op vraag. Zij zullen enkel zelf optreden als er een probleem geformuleerd wordt door een ouder, school of door de leerling zelf.

De begeleiding is vertrouwelijk en gratis.

CLB’s met aangesloten basisscholen Zemst:

 1. Vrij  CLB ‘Het Kompas’
  Vijfhoek 1 bus 1
  2800 Mechelen
  Tel: 015 41 89 11
  Fax: 015 41 89 13
  Website: www.clbkompas.be
  Email: mechelen@clbkompas.be
  School:
  De Kriekelaar, De Tilbourgstraat 16, 1981 Hofstade 015/61.09.84, directrice Greet Van der Weyden
 2. CLB GO! Mechelen
  Augustijnenstraat 80
  2800 Mechelen
  Tel: 015 45 32 32
  Fax: 015 45 32 33
  Website: www.clb9mechelen.be
  Email: clb.mechelen@g-o.be
  Scholen:
  (W)onderwijs, Bovenweg 17, 1980 Zemst 015/61.27.29 directrice Nancy Santy
  Ter Berken, Ambroossteenweg 13, 1981 Hofstade 015/61.23.69 directeur David Van Goethem
 3. CLB Noordwest-Brabant (voor Vrij en Gemeentelijk onderwijs)
  Vestiging Vilvoorde
  Gendarmeriestraat 63
  1800 Vilvoorde
  Tel: 02 251 15 55
  Fax: 02 253 70 65
  Website: www.clbnoordwestbrabant.be
  email: vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be
  Scholen:
  De Pimpernel
  , Spiltstraat 274, 1980 Zemst 015/62.10.83 directrice Viviane  Hoppenbrouwers
  De Regenboog, Molenveld 36, 1982 Elewijt 015/61.88.60 directrice Anne Mie Debois
  De Waterleest, Waterleeststraat 20, 1980 Eppegem 015/61.88.40 directeur Luc De Donder
  De Tuimeling, Brusselsesteenweg 23, 1980 Zemst, 015/61.03.31 directeur Guy Bal
  De Zonnewijzer, Pastorijstraat 15, 1982 Weerde 015/61.28.25 directrice Ann Lowet

Ga je naar school in het secundair buiten Zemst? Kijk dan voor de gegevens van het CLB op de website van je school, in het schoolreglement op www.onderwijskiezer.be of vraag het aan een leerkracht of op het secretariaat.

JAC

Het JAC is het Jongerenaanbod van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk).

Het CAW zet zich in voor het welzijn van volwassenen en het JAC doet hetzelfde voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.
Als jongere kan je met allerlei vragen terecht bij het JAC; vragen over vakantiewerk, alleen gaan wonen, school/studiekeuze, relaties en seksualiteit, geweld, rechten en plichten, geld, drugs, pesten,… en nog zoveel meer. Geen enkele vraag is te gek voor het JAC. Samen met jou wordt bekeken wat je juist nodig hebt. Dit kan informatie zijn, maar ook een vraag naar een begeleiding. Het JAC bekijkt dan of je met deze vraag bij hen terecht kan of verwijzen je indien nodig naar de juiste dienst voor jouw vraag.
Je kan als jongere gratis bij het JAC terecht en contact nemen kan zowel door langs te gaan, te bellen, mailen of chatten.
Meer informatie en gegevens over het JAC bij jou in de buurt kan je vinden op www.jac.be.

Elk JAC heeft een eigen werkingsgebied. Jongeren uit Zemst kunnen terecht bij het
JAC Halle-Vilvoorde (vestigingen in Vilvoorde, Asse, Tervuren en Halle).
Alle informatie over JAC Halle-Vilvoorde is terug te vinden op hun website www.jachallevilvoorde.be. Via beide websites kan je ook inloggen voor de chat van het JAC (van maandag tot vrijdag van 13u tot 19u). Je kan dan anoniem chatten met een JAC medewerker uit één van de JAC’s in Vlaanderen.

Woon je in Zemst maar ga je naar school in Mechelen, Haacht, Leuven, ... en is het JAC daar in de buurt voor jou beter bereikbaar? Kijk voor de gegevens op www.jac.be en informeer of je met je vraag bij hen terecht kan.

Op vraag komt JAC Halle-Vilvoorde ook op verplaatsing voor één of meerdere gesprekken. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op een plaats die voor jou makkelijk is zoals je school, het OCMW of het Huis van het Kind. Je kan dit bespreken op school met de zorgleerkracht of een medewerker van het CLB, met je contactpersoon bij het OCMW of het Huis van het Kind of je kan contact opnemen met het JAC en met hen bespreken wat mogelijk is en hoe jullie dit kunnen aanpakken. Het is vooral belangrijk vooraf de afspraak te regelen zodat jullie gebruik kunnen maken van een rustig plekje voor het gesprek.

Het JAC in Vilvoorde kan je vinden op de J.B. Nowélei 33 (in het centrum van Vilvoorde, tegenover de kerk en de winkels C&A en Lidl). Bellen kan op het nummer 02/613 17 02 en mailen naar jac@cawhallevilvoorde.be. Je kan zonder afspraak langsgaan op maandag van 16 tot 18u. Andere momenten van maandag tot vrijdag kunnen op afspraak.

Awel

Alle kinderen en jongeren kunnen AWEL anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. AWEL wil naar je luisteren, meevoelen en meedenken.

AWEL wil een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. Ze gelooft sterk in de kracht van kinderen en jongeren en nemen hen serieus.

Awel werkt volledig anoniem en gratis en brengt niemand op de hoogte (geen ouders, leerkrachten, vrienden, ...) én de telefoongesprekken verschijnen niet op de factuur.

Je kan Awel bellen op het nummer 102, elke dag van 16 tot 22 uur, behalve op zondag en feestdagen. Mailen kan naar brievenbus@awel.be.

Chatten met een medewerker van Awel kan je doen door aan te melden voor de chat op www.awel.be. Elke weekdag tussen 18 en 22 uur, behalve op feestdagen.

Rechten van het kind

In België ging het kinderrechtenverdrag bij wet van start in 1992. (www.kinderrechtencommissariaat.be/kinderrechtenverdrag)

In dit verdrag beloven alle landen om toe te zien op de toepassing van kinderrechten in hun land. Elk land mag voor zichzelf uitmaken hoe ze dit doen.

Kinderrechten kan je indelen in vier groepen:

 • Overlevingsrechten: voldoende en gezond eten, medische verzorging, ...
 • Ontwikkelingsrechten: recht op een naam en nationaliteit, onderwijs, spel en ontsanning, informatie, ...
 • Inspraakrechten: recht op eigen mening, mee beslissen, ...
 • Beschermingsrechten: recht om beschermd te worden tegen kinderarbeid, kindermishandeling, ...

Het Kinderrechtencommissariaat waakt over de toepassing van het verdrag. Je kan dus als minderjarige terecht bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat als je rechten geschonden worden.

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is een ombudsdienst. De Klachtenlijn ontvangt elke dag klachten van kinderen, jongeren, ouders en praktijkwerkers of professionals. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt de klacht en bemiddelt wanneer de betrokkenen er onderling niet uit geraken of wanneer diensten, organisaties of bevoegde instanties het probleem niet kunnen oplossen.

Wie kan terecht bij de klachtenlijn?

 • kinderen en jongeren
 • praktijkwerkers/professionals zoals hulpverleners, leerkrachten, jeugdwerkers, buurtwerkers, artsen, politieagenten, maatschappelijk werkers, kinderverzorgers, rechters, ...
 • ouders, buren, vrienden, familie, ...

Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
0800 20 808
klachtenlijn@kinderrechten.be
www.kinderrechten.be

Meer informatie over kinderrechten op:

www.kinderrechtencommissariaat.be

www.jongerengids.be
www.jongerengids.be/tieners/rechten-en-plichten-op-elke-leeftijd
www.jongerengids.be/vraag/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten-vanaf-16-jaar

www.wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn

Begeleid zelfstandig wonen

Vanaf je 18 jaar kan je zelf beslissen om alleen te gaan wonen.

Je kan ook al vroeger alleen gaan wonen, maar enkel met de toestemming van je ouders. Je hebt dan namelijk nog geen recht op een eigen inkomen en kan nog geen rechtshandelingen doen zoals het ondertekenen van en huurcontract. Je ouders moeten dit dan voor jou doen en blijven nog steeds onderhoudsplichtig.

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar kan je wel in aanmerking komen voor kamertraining of begeleid zelfstandig wonen via Jongerenwelzijn. Ouders, jongeren of professionelen kunnen aanmelden bij Jongerenwelzijn als de opvoedingssituatie in een gezin niet loopt zoals het hoort. Een begeleider, consulent of assistente van de Jeugdrechtbank organiseert dit in de mate van het mogelijke samen met de jongere en zijn gezin. Zelfstandig wonen wordt dan opgebouwd, eerst in de vorm van kamertraining en later als studiowonen. De bedoeling is dat je op je 18 jaar klaar bent om op eigen benen te staan.

Na je 18 jaar blijven je ouders nog steeds onderhoudsplichtig zolang je studeert en je niet kan voorzien in een eigen inkomen (studentenwerk wordt niet gezien als voorzien in een eigen inkomen. De inkomsten zijn dan meestal niet voldoende om in je eigen onderhoud te voorzien).

Je opent vanaf je 18 jaar echter wel het recht op een leefloon dat je kan aanvragen via het OCMW van je gemeente. Ook dan blijven je ouders onderhoudsplichtig en zal het OCMW bekijken in hoeverre zij met hun inkomen een onderhoudsbijdrage moeten betalen. Onderhoudsplicht van ouders wil zeggen dat ze moeten voorzien in het onderhoud (voeding, kleding, woonst, opleiding vervoer) van hun kinderen tot zolang zij dit niet zelf kunnen. De onderhoudsplicht van ouders stopt als je niet meer studeert en gaat werken.

Als je 18 jaar of ouder bent kan je  beroep doen op het JAC voor begeleid zelfstandig wonen. Niet elk JAC biedt dit aan. Je kijkt dus best eerst op de website of neemt contact met het JAC in je buurt. Zowieso kunnen ze je wel op weg helpen met info en advies.
Begeleid zelfstandig wonen via het JAC is een veelomvattende begeleiding waar je als jongeren zelf kan aangeven waar je nood aan hebt (hulp bij administratie bijhouden, overzicht van je financiën maken, leren poetsen/koken/winkelen, werk zoeken, vrije tijdsinvulling, ...)

Jongerenwelzijn

Wanneer je geconfronteerd wordt met een moeilijke gezinssituatie kan je best contact opnemen met een hulpverlener die je wegwijs maakt in het jeugdhulpverleningsaanbod in Vlaanderen. De hulpverlener kan de situatie mee opvolgen. Je kan best contact opnemen met een CAW of JAC, Kind en Gezin of CLB.

Intersectorale toegangspoort jeugdhulpverlening Vlaanderen

Binnen de jeugdhulpverlening is er de laatste jaren heel wat verandert en wordt er een onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. 

Rechtstreeks toegankelijke hulp kan zijn; een individuele- of gezinsbegeleiding bij een JAC, CAW, CGG (centrum geestelijke gezondheidszorg), thuisbegeleiding, ...

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp kan zijn; opgelegde gezinsbegeleiding (ook wel contextbegeleiding genoemd), opgelegde thuisbegeleiding, plaatsing in een opvangcentrum voor kinderen of jongeren, ...

Een aanvraag voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp gebeurt in principe door hulpverleners (van een CAW, een CLB, Kind en Gezin, de huisarts, enzovoort). Ze richten deze aanvraag aan de ‘intersectorale toegangspoort’.
Die aanvraag aan de toegangspoort moet goed worden voorbereid, gemotiveerd en opgevolgd. Uitzonderlijk kunnen cliënten zelf een aanvraag doen.
Vooraleer een hulpverlener een aanvraag doet bij de toegangspoort, is de vraag om hulp al besproken met de jongere zelf en eventueel met zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken.
Zij zijn samen van mening dat de eigen mogelijkheden en die van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp onvoldoende zijn om een volledig antwoord te bieden op hun hulpvraag.

In de intersectorale toegangspoort werken twee teams:

-          het team indicatiestelling

-          het team jeugdhulpregie 

Het team indicatiestelling onderzoekt de hulpvraag. Dit team vertrekt van de informatie uit de aanvraag en bepaalt welke hulp het meest geschikt is (kiezen als het mogelijk is voor de minst ingrijpende hulpverlening).

Het team jeugdhulpregie zoekt samen met de minderjarige, zijn ouders en de contactpersoon naar het meest passende en beschikbare hulpaanbod.

Intersectorale toegangspoort Vlaams-Brabant - Brussel

Tel: 016/66.60.00

Mail: ITP.vlaamsbrabant@jongerenwelzijn.be 

Voor meer informatie:
www.wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn

Brochure ‘Jij en de intersectorale toegangspoort’:
www.wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij-en-itp_nl.pdf

Maatschappelijk noodzakelijke hulp

Sommige situaties zijn zo onveilig of bedreigend dat het een maatschappelijke plicht is om op te treden, ook als de jongere of zijn ouders dat niet zien zitten. In zo’n situatie kan je terecht bij een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ).

www.wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/ondersteuningscentrum-jeugdzorg/

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg  (OCJ)

Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is een overheidsdienst en maakt deel uit van het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Overheid. Het agentschap staat in voor:

-          vrijwillige en gedwongen hulpverlening aan kinderen en jongeren in problematische leefsituaties;

-          opvang en begeleiding van jongeren die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben.

Het OCJ onderzoekt ook of er sprake is van verontrusting of maatschappelijk noodzaak in een situatie. Een verontrustende situatie is wanneer de ontwikkelingskansen van een kind of jongere in het gedrang komen of als de psychische, fysieke of emotionele integriteit wordt aangetast (mishandeling of misbruik).
Ze kijken na welke diensten al betrokken zijn of betrokken kunnen worden om het gezin vrijwillig verder te helpen. Als dit niet mogelijk is, zal er via de gerechtelijke of gedwongen weg hulp opgelegd worden. Pas daarna beslist het OCJ of het een formeel onderzoek maatschappelijke noodzaak opstart of zal doorverwijzen naar andere hulpverlening.
De taken van het OCJ worden uitgevoerd door consulenten. Elke consulent volgt de situatie van een aantal jongeren persoonlijk op. Beslissingen gebeuren door het hele team van consulenten binnen het OCJ. Deze gedeelde besluitvorming zorgt ervoor dat de hulpverlening die een jongere krijgt, niet afhangt van de mening van één persoon.
Zolang de hulp via het OCJ loopt, is het nog steeds vrijwillige – buitengerechtelijke – jeugdhulp, dus met het akkoord van de jongere en zijn ouders. Maar een jongere of ouder kan niet zomaar beslissen om de hulp te veranderen of stop te zetten. Daarover wordt samen beslist in onderling overleg.

Meer informatie kan je vinden in de brochure ‘Jij en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’:

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/ocj/jij-en-ocj_nl.pdf

Brochure ‘Jij en de jeugdrechtbank’:
www.wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/jeugdrechtbank/jij-en-sdj_nl.pdf

Contactgegevens OCJ Vlaams-Brabant en Brussel:

OCJ Leuven
Diestsepoort 6 bus 53
3000 Leuven
016 66 51 30
ocj.leuven@jongerenwelzijn.be

OCJ Halle-Vilvoorde
Leuvenseplein 12 bus 2
1000 Brussel
02 211 35 60
ocj.hallevilvoorde@jongerenwelzijn.be

OCJ Brussel
Leuvenseplein 12 bus 2
1000 Brussel
02 211 35 60
ocj.brussel@jongerenwelzijn.be

Mijn ouders gaan scheiden

Je heb vernomen van je ouders dat ze gaan scheiden. Misschien had je het al zien aankomen, maar misschien ook niet en heeft het nieuws je helemaal overvallen.
Je kan met vragen zitten;

 • Wat gaat er veranderen? Wat gaat er niet veranderen?
 • Wat voel ik allemaal?
 • Wat kan ik doen?
 • Wat kunnen mijn ouders doen?
 • Hoe ga ik hiermee om?
 • ...

Een antwoord op deze en vele andere vragen kan je vinden op www.tweehuizen.be.
Er is informatie beschikbaar voor kinderen, jongeren en ouders.

Hoe omgaan met verdriet?

Verdriet is voor iedereen verschillend en kan, afhankelijk van het moment of de gebeurtenis, ook anders aanvoelen. Soms heb je een slechte dag en kan je de dag nadien wel terug verder. Maar soms kan verdriet ook niet zomaar overgaan en blijven aanslepen. Je weet misschien niet meer wat je moet doen om je beter te voelen ...
Verdriet kan ook heel plots komen, door een ruzie of het verlies van iemand ...

Blijf er niet alleen mee zitten. Misschien is er in je omgeving wel iemand waarbij je terecht kan voor een babbel, iemand die je vertrouwt en waarvan je weet dat je je hart eens mag luchten. Soms lukt het misschien niet om erover te praten met iemand uit je directe omgeving omdat je het te moeilijk vindt, die persoon niet ongerust wilt maken, ...
Weet dan dat je ook terecht kan bij anderen zoals Awel, Tele-onthaal, het CLB, een leerkracht, het JAC, de zelfmoordlijn,...
Ook hier zijn mensen die voor je klaar staan en graag met je willen praten. Praten over het verdriet dat je voelt, waarmee het te maken heeft, hoe je verder kan, ...

Tele-onthaal:
www.tele-onthaal.be
Je kan tele-onthaal bellen op het nummer 106. Dit nummer is 7 dagen op 7, 24 uur op 24uur bereikbaar. Je kan anoniem terecht bij één van de vrijwilligers en het gesprek verschijnt niet op de telefoonrekening. Je kan ook chatten met een medewerker. Aanmelden voor de chat doe je via de website.

JAC:
www.jac.be
Je kan bij het JAC langsgaan, bellen, mailen of chatten.
Voor meer informatie kan je kijken op de website www.jac.be

Awel:
Je kan Awel bellen op het nummer 102, elke dag van 16.00 u tot 22.00 u, behalve op zondag en feestdagen. Mailen kan naar brievenbus@awel.be.
Chatten met een medewerker van Awel kan je doen door aan te melden voor de chat op www.awel.be. Elke weekdag tussen 18u en 22u, behalve op feestdagen.

Zelfmoordlijn:
www.zelfmoord1318.be
Bellen naar het nummer 1318 kan 7 dagen op 7, 24u op 24u. Chatten kan elke dag van 19u tot 21u30. Elk gesprek is gratis en anoniem.

Ik voel me niet goed in m’n vel

Het kan gebeuren dat je je niet goed voelt. Je weet misschien zelf waardoor het komt, door een bepaalde gebeurtenis in je leven. Of misschien weet je helemaal niet waar je gevoel vandaan komt. Hoe dan ook is het belangrijk dat je er niet alleen mee blijft zitten. Erover praten helpt vaak om het voor jezelf wat duidelijker te krijgen en helpt ook bij het zoeken naar een manier om met het gevoel om te gaan. Makkelijk gezegd, maar praten over hoe je je voelt kan best wel lastig zijn. Zeker als het gaat over je slecht voelen en misschien een bepaalde gebeurtenis die je dat gevoel geeft (overlijden van iemand dierbaar, misbruik/mishandeling, moeilijke thuissituatie, pesten, ...).

Spreek toch iemand aan die je vertrouwt of je een goed gevoel geeft; een vriend/vriendin, je mama/papa, een tante/buurvrouw, leerkracht, CLB, AWEL of iemand van het JAC.
Je hoeft ook niet meteen alles te vertellen. Doe waar jij je goed bij voelt, volg je eigen tempo en neem je tijd. Het begin kan een moeilijke stap zijn, hopelijk lukt het na een tijdje beter om erover te praten en kan je het gevoel waar je mee zit een plaats geven en misschien zelfs los laten. Soms is er meer of andere hulp nodig dan praten met een vriendin, leerkracht, het JAC, ... Samen kunnen jullie op zoek gaan naar de meest gepaste hulp.

Niet iedereen spreekt graag persoonlijk iemand aan. Misschien is het makkelijker om met iemand te praten of een vraag te stellen via chat. Vele diensten en organisaties hebben een chat aanbod; Awel, de zelfmoordlijn, het JAC, tele-onthaal, het CLB, ...

Soms kan je gevoel zo ver gaan dat je er aan denkt om uit het leven te stappen. Zelfmoord kan soms de enige manier lijken om een einde te maken aan de pijn die je voelt. Blijf ook met dit gevoel niet alleen zitten. Misschien zijn er wel nog andere mogelijkheden maar zit je zo vast dat je ze zelf niet meer kan zien. Praat over hoe je je voelt en wat je denkt. Als je het te moeilijk vindt om direct op iemand af te stappen, dan is er ook de mogelijkheid om te bellen naar AWEL of om te chatten via AWEL, het JAC, CLB, de zelfmoordlijn.

www.zelfmoord1813.be

www.nupraatikerover.be

www.awel.be

www.1712.be

www.jac.be

www.fitinjehoofd.be

www.noknok.be

www.ahasverus.be

www.tejo.be