sprite
Huis van het Kind - Zemst

Fiscale aftrek voor kinderopvang

Voor de uitgaven aan kinderopvang, heeft u recht op belastingvermindering. Voor 2014 mag u maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind , jonger dan 12 jaar of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap, inbrengen. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.
Meer informatie over de voorwaarden waaraan deze uitgaven moeten voldoen en over het inbrengen van deze uitgaven in je belastingaangifte kan je terugvinden op de website van de FOD Financiën.

Contact

Huis van het Kind

Meerweg 2

1980 Zemst

T 015 61 85 17

E huisvanhetkind@zemst.be