sprite
Huis van het Kind - Zemst

Pesten

We spreken over pesten bij negatief gedrag dat zich steeds herhaalt en waarbij het de bedoeling is om de andere te kwetsen.

Bij pesten is er vaak sprake van een ongelijke machtsbalans. Pesters kiezen iemand uit die in hun ogen ‘zwakker’ is. Het is voor de pester vaak een manier om aanzien te verwerven binnen een groep. Maar dit wel ten koste van de gevoelens van iemand anders.

Pesten is dus niet hetzelfde als plagen of ruziemaken. Om pesten tegen te kunnen gaan, is het belangrijk om hier over te praten!

Bij wie of waar kan je terecht?

 Ook dit jaar is er weer een week tegen pesten met ‘De Move tegen Pesten’. Deze zal plaatsvinden van zaterdag 30 januari tot vrijdag 5 februari 2016. De videoclip van de Move tegen Pesten kan je hier bekijken: http://www.ketnet.be/kijken/move-tegen-pesten/iedereen-brullie

Of leer zelf het dansje op http://www.ketnet.be/node/51996

Meer informatie over pesten?

www.kieskleurtegenpesten.be

www.praatoverpesten.be

www.awel.be/faq-s/pesten

 

Op school

Pesten op school is iets dat jammer genoeg vaker voorkomt dan we denken.

1 op de vier leerlingen in het basisonderwijs is het slachtoffer van pesterijen. In het secundair is dat nog 15 procent.

Als je op school te maken krijgt met pesten kan je altijd iemand aanspreken op school (leerkracht, leerlingenbegeleider, directie, ...) maar kan je ook terecht bij het CLB dat aan je school verbonden is.

Indien u meer informatie wenst kan u steeds eens surfen naar de volgende websites:

http://onderwijs.vlaanderen.be/jongeren-en-pesten

http://onderwijs.vlaanderen.be/pesten

Voor scholen en leerkrachten:

https://www.klasse.be/archief/pesten/

Cyberpesten

Internet en gsm’s zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Volwassenen maar ook jongeren en kinderen maken meer en meer gebruik van deze nieuwe kanalen. Jammer genoeg hebben deze populaire middelen niet enkel voordelen, maar ook heel wat nadelen meegebracht. Het internet wordt namelijk vaak misbruikt om te bespotten en te pesten. Dit pestgedrag raakt ook steeds jongere kinderen. Pestboodschappen via mobiele telefonie komen ook steeds vaker voor.

Maar wat is cyberpesten nu juist?
Cyberpesten is een vorm van pesten waarbij pesters herhaaldelijk gebruik maken van elektronische media zoals internet of mobiele telefonie. Het is de bedoeling om macht over iemand te hebben door kwetsend materiaal door te sturen of door kwetsende dingen over iemand te verspreiden.
De term cyberpesten wordt enkel gebruikt als het over een kind of jongere gaat die een ander kind of jongere bedreigt, kwelt, lastig valt, vernedert of in verlegenheid brengt door gebruik te maken van elektronische media.

Er zijn enkele verschilpunten tussen het gewone pesten en cyberpesten.
Cyberpesten is indringender, het is oneindig en zichtbaar voor iedereen. De dader ziet vaak de ernst niet in. Het is wel veel moeilijker voor ouders, leerkrachten,… om dit soort pestgedrag op te merken. Kinderen kunnen dit dan ook zeer goed verborgen houden. Cyberpesten stopt ook niet als het kind thuis is. Het blijft doorgaan. De pester kan via cyberpesten ook anoniem blijven.

Voor meer informatie over cyberpesten, surf naar één van de volgende websites:

http://www.cyberpesten.be/

http://mediawijs.be/dossiers/zoeken?query=cyberpesten

http://www.veiligonline.be/node/10