sprite
Huis van het Kind - Zemst

School

CLB

www.ond.vlaanderen.be/CLB of www.clb.be

 

Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding met betrekking tot:

 • preventieve gezondheidszorg (of medisch onderzoek)
 • leren en studeren
 • onderwijsloopbaan
 • psychisch en sociaal functioneren

Moeilijkheden die besproken kunnen worden:

 • niet kunnen volgen in een bepaalde studierichting,
 • een verkeerde studiemethode,
 • niet in de juiste studierichting zitten,
 • slapeloosheid van het kind,
 • voortdurend geruzie in de klas,
 • groeistoornissen,
 • problemen met schrijfmotoriek,
 • angst om naar school te gaan,
 • vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap,…

Wat ook de reden is, wanneer je je als leerling niet goed voelt in je vel voelt, dan kan het CLB hulp bieden in de vorm van begeleiding op maat. Soms zal naar andere diensten doorverwezen worden.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Het CLB is onafhankelijk van de school, maar werkt er wel nauw mee samen. Bij het veranderen van school worden de CLB-gegevens opgevraagd door het CLB van de nieuwe school.
De CLB-begeleiding is op vraag. Zij zullen enkel zelf optreden als er een probleem geformuleerd wordt door een ouder, school of door de leerling zelf.

De begeleiding is vertrouwelijk en gratis.

CLB’s met aangesloten basisscholen Zemst:

 1. Vrij  CLB ‘Het Kompas’
  Vijfhoek 1 bus 1
  2800 Mechelen
  Tel: 015 41 89 11
  Fax: 015 41 89 13
  Website: www.clbkompas.be
  Email: mechelen@clbkompas.be
  School:
  De Kriekelaar, De Tilbourgstraat 16, 1981 Hofstade 015/61.09.84, directrice Greet Van der Weyden
 2. CLB GO! Mechelen
  Augustijnenstraat 80
  2800 Mechelen
  Tel: 015 45 32 32
  Fax: 015 45 32 33
  Website: www.clb9mechelen.be
  Email: clb.mechelen@g-o.be
  Scholen:
  (W)onderwijs, Bovenweg 17, 1980 Zemst 015/61.27.29 directrice Nancy Santy
  Ter Berken, Ambroossteenweg 13, 1981 Hofstade 015/61.23.69 directeur David Van Goethem
 3. CLB Noordwest-Brabant (voor Vrij en Gemeentelijk onderwijs)
  Vestiging Vilvoorde
  Gendarmeriestraat 63
  1800 Vilvoorde
  Tel: 02 251 15 55
  Fax: 02 253 70 65
  Website: www.clbnoordwestbrabant.be
  email: vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be
  Scholen:
  De Pimpernel
  , Spiltstraat 274, 1980 Zemst 015/62.10.83 directrice Viviane  Hoppenbrouwers
  De Regenboog, Molenveld 36, 1982 Elewijt 015/61.88.60 directrice Anne Mie Debois
  De Waterleest, Waterleeststraat 20, 1980 Eppegem 015/61.88.40 directeur Luc De Donder
  De Tuimeling, Brusselsesteenweg 23, 1980 Zemst, 015/61.03.31 directeur Guy Bal
  De Zonnewijzer, Pastorijstraat 15, 1982 Weerde 015/61.28.25 directrice Ann Lowet

Ga je naar school in het secundair buiten Zemst? Kijk dan voor de gegevens van het CLB op de website van je school, in het schoolreglement op www.onderwijskiezer.be of vraag het aan een leerkracht of op het secretariaat.

JAC

Het JAC is het Jongerenaanbod van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk).

Het CAW zet zich in voor het welzijn van volwassenen en het JAC doet hetzelfde voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.
Als jongere kan je met allerlei vragen terecht bij het JAC; vragen over vakantiewerk, alleen gaan wonen, school/studiekeuze, relaties en seksualiteit, geweld, rechten en plichten, geld, drugs, pesten,… en nog zoveel meer. Geen enkele vraag is te gek voor het JAC. Samen met jou wordt bekeken wat je juist nodig hebt. Dit kan informatie zijn, maar ook een vraag naar een begeleiding. Het JAC bekijkt dan of je met deze vraag bij hen terecht kan of verwijzen je indien nodig naar de juiste dienst voor jouw vraag.
Je kan als jongere gratis bij het JAC terecht en contact nemen kan zowel door langs te gaan, te bellen, mailen of chatten.
Meer informatie en gegevens over het JAC bij jou in de buurt kan je vinden op www.jac.be.

Elk JAC heeft een eigen werkingsgebied. Jongeren uit Zemst kunnen terecht bij het
JAC Halle-Vilvoorde (vestigingen in Vilvoorde, Asse, Tervuren en Halle).
Alle informatie over JAC Halle-Vilvoorde is terug te vinden op hun website www.jachallevilvoorde.be. Via beide websites kan je ook inloggen voor de chat van het JAC (van maandag tot vrijdag van 13u tot 19u). Je kan dan anoniem chatten met een JAC medewerker uit één van de JAC’s in Vlaanderen.

Woon je in Zemst maar ga je naar school in Mechelen, Haacht, Leuven, ... en is het JAC daar in de buurt voor jou beter bereikbaar? Kijk voor de gegevens op www.jac.be en informeer of je met je vraag bij hen terecht kan.

Op vraag komt JAC Halle-Vilvoorde ook op verplaatsing voor één of meerdere gesprekken. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op een plaats die voor jou makkelijk is zoals je school, het OCMW of het Huis van het Kind. Je kan dit bespreken op school met de zorgleerkracht of een medewerker van het CLB, met je contactpersoon bij het OCMW of het Huis van het Kind of je kan contact opnemen met het JAC en met hen bespreken wat mogelijk is en hoe jullie dit kunnen aanpakken. Het is vooral belangrijk vooraf de afspraak te regelen zodat jullie gebruik kunnen maken van een rustig plekje voor het gesprek.

Het JAC in Vilvoorde kan je vinden op de J.B. Nowélei 33 (in het centrum van Vilvoorde, tegenover de kerk en de winkels C&A en Lidl). Bellen kan op het nummer 02/613 17 02 en mailen naar jac@cawhallevilvoorde.be. Je kan zonder afspraak langsgaan op maandag van 16 tot 18u. Andere momenten van maandag tot vrijdag kunnen op afspraak.

Scholen in Zemst

Gemeentelijke Basisscholen

GBS De Waterleest
Directeur: Luc De Donder
Waterleestweg 20
1980 Zemst-Eppegem
015 61 88 40
secretariaat@gbsdewaterleest.be
www.gbsdewaterleest.be

 

GBS De Regenboog
Directeur: Anne Mie Debois
Molenveld 36
1982 Zemst-Elewijt
015 61 88 60
secretariaat@gbs-deregenboog.be
www.gbs-deregenboog.be

 

GBS De Pimpernel
Directeur: Viviane Hoppenbrouwers
Spiltstraat 274
1980 Zemst-Laar
015 62 10 83
secretariaat@depimpernel.be
www.depimpernel.be

 

Niet-gemeentelijke basisscholen

(W)onderwijs (G.O.)
Directeur: Nancy Santy
Bovenweg 17
1980 Zemst
015 61 27 29
directie@wonderwijs.be
www.wonderwijs.be

 

Ter Berken (G.O.)
Directeur: David Van Goethem
Ambroossteenweg 13
1981 Hofstade
015 61 23 69
directie.hofstade@g-o.be
www.terberken.be

 

Tuimeling (vrij)
Directeur: Guy Bal
Brusselsesteenweg 23
1980 Zemst
015 61 03 31
school@tuimeling.be
www.tuimeling.be

 

De Zonnewijzer (vrij)
Directeur: Ann Lowet
Pastorijstraat 15
1982 Weerde
015 61 28 25
directie@zonnewijzer.net
www.zonnewijzer.net

 

De Kriekelaar (vrij)
Directeur: Greet Van der Weyden
de Tilbourgstraat 16
1981 Hofstade
015 61 09 84
secretariaat@kriekelaar.be
directeur@kriekelaar.be
www.kriekelaar.be

 

Met vragen over rechten en plichten of met een klacht kan je terecht bij:

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

02 553 04 15

02 553 93 85

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be

02 553 87 33

02 553 87 25

Van lager naar middelbaar

De stap van het basisonderwijs naar het secundair kan voor sommigen samen gaan met heel wat vragen, zorgen en bedenkingen. Bedenk wat je zelf wil; waar ben je goed in? Wat doe je graag? Wat zijn je interesses? Bespreek wat je denkt met je ouders; hoe zien zij de stap verlopen en aan welke richting denken ze? Luister ook naar de adviezen van de school en je juf of meester.
Via mail een vraag stellen over het secundair onderwijs kan je doen via de website www.onderwijskiezer.be - in het rechter-menu kun je klikken op “Stel je vraag ?”.

Een secundaire school kiezen is niet makkelijk. Bekijk de mogelijkheden die je hebt en hou rekening met de verplaatsing naar de school. Kan je met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet gaan? Of brengen je ouders je weg met de auto? De meeste scholen hebben een opendeurdag in het voorjaar. Het kan zeker de moeite zijn om een bezoekje te brengen aan de scholen waar je aan denkt. Zo kan je zelf zien hoe de school er uit ziet en of het je bevalt. Er is dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de werking van de school.
Datums van opendeurdagen kan je terugvinden op de website van de scholen.