sprite
Huis van het Kind - Zemst

Ik studeer verder

Aanbod hogescholen en universiteiten

Als laatstejaars in het secundair onderwijs weet je misschien nog niet welke richting je verder wilt studeren. Er is dan ook een heel ruim aanbod. Via de website www.onderwijskiezer.be kan je een zelftest invullen, I-Prefer. Deze test kan je een beter zicht geven op je interesses en eventueel bevestigen of bijsturen waar je zelf al aan dacht.
Het aanbod van hogescholen en universiteiten in Vlaanderen is groot. Eens je duidelijk hebt welke richting je wilt verder studeren, kan je bekijken welke scholen deze studies aanbieden. Scholen en hun aanbod kan je vinden via volgende websites:
www.ond.vlaanderen.be
www.onderwijskiezer.be
Per provincie wordt er jaarlijks een studie-informatiedag (Sid-in) georganiseerd. Je kan er verschillende standen vinden van hogescholen, universiteiten, opleidingscentra met informatie over de school en het aanbod van studierichtingen. Soms gaan scholen met hun zesdejaars naar zo’n Sid-in. Maar ook als je school niet deelneemt, kan je er zelf naartoe gaan. Informatie, locaties en data kan je vinden via http://onderwijs.vlaanderen.be/sidin-leerlingen.

Als je start bij een hogeschool of universiteit krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten. Deze studiepunten gebruik je tijdens je volledige studietijd. Je geeft een bepaald aantal punten wanneer je je inschrijft voor een opleidingsonderdeel. Als je slaagt voor dat onderdeel, win je de studiepunten terug. Als je niet slaagt, ben je de studiepunten kwijt. Blijven studeren zonder resultaat te boeken, kan dus niet.
Meer informatie over studiepunten of leerkrediet kan je vinden op de website
http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.
Verder studeren betekent vaak ook gevolgen op financieel gebied, voor jou of voor je ouders of opvoedingsverantwoordelijken. Hoe zit het met kinderbijslag, belastingen, studietoelagen, studentenarbeid,…? Maar ook studiefinanciering, onderhoudsplicht, leefloon, werkloosheid, ... kunnen meespelen. De website www.centenvoorstudenten.be maakt je wegwijs in al deze zaken betreffende het studentenstatuut.

Studietoelagen

Naar school gaan en studeren kost geld. De studietoelage van de Vlaamse overheid wil daar een stuk in tegemoet komen. De bedragen zijn verschillend voor kleuters, leerlingen uit het lager en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs.  Je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Het gezinsinkomen mag niet te hoog zijn
  • Je bent Belg of gelijkgesteld
  • Er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling

De aanvraag voor meerdere kinderen kan je aanvragen door het indienen van één dossier voor je gezin.

http://onderwijs.vlaanderen.be/studietoelagen-hoger-onderwijs

Een aanvraag kan je indienen vanaf 1 augustus tot 1 juni. Na 1 juni ben je te laat voor dat schooljaar. Voor het schooljaar 2015-2016 kan je een aanvraag voor een studietoelage dus indienen van 1 augustus 2015 tot 1 juni 2016.

Heb je hulp nodig bij het invullen? Dat kan bij de afdeling Studietoelagen in Brussel of bij één van de Provinciale diensten. Adressen en meer info kan je vinden via:

http://onderwijs.vlaanderen.be/hulp-bij-je-aanvraag-van-een-school-of-studietoelage

 http://onderwijs.vlaanderen.be/hulp-bij-je-aanvraag-van-een-school-of-studietoelage#provinciale-diensten

Je kan de vraag ook stellen bij je vakbond, OCMW, school, CLB, de sociale dienst van je gemeente of bij de dienst studentenvoorzieningen op de hogeschool of universiteit.

Er worden ook zitdagen per provincie georganiseerd. De data en locaties kan je vinden via volgende link:

http://onderwijs.vlaanderen.be/zitdagen-school-en-studietoelagen

Vermindering inschrijvingsgeld universiteit/hogeschool

Het bedrag van het studiegeld of inschrijvingsgeld dat je betaalt,  hangt af van je statuut als student (beurstariefstudent, bijna-beurstariefstudent of niet-beurstariefstudent), het aantal studiepunten en het soort contract dat je afsluit (diploma-, credit- of examencontract).

Meer info kan je vinden op  http://onderwijs.vlaanderen.be/studiegelden.

Op kot

Je begint je zoektocht naar een kot best in juli voor het academiejaar begint. Je kan wel vooraf al wat voorbereidend werk doen en websites bekijken. Bekijk de website van de hogeschool of universiteit waar je gaat studeren. Daar vind je nuttige informatie over op kot gaan en de mogelijkheden tot huren van een kot in de buurt.

Kijk voor heel wat zoektools op www.kot.be.

Wil je graag gezond koken op kot? Neem dan zeker eens een kijkje op www.kokopkot.be.