sprite
Huis van het Kind - Zemst

Vakantie

Speelpleinwerking

Speelplein Kaktus is een initiatief van de gemeente Zemst en gaat elke zomervakantie door op de terreinen van de Gemeentelijke Basisschool Eppegem 'De Waterleest'. Deze kindvriendelijke omgeving wordt door het speelplein aangevuld met allerlei spelmaterialen, wat het tot een ideale locatie voor kinderen van 3 tot 15 jaar tijdens de zomermaanden maakt. Speelplein Kaktus is een speel-plein, hiermee bedoelen we dat we geen kinderopvang zijn, maar dat het spelen met en door de kinderen centraal staat.
Inschrijven kan via ticketgang op de website van de gemeente.

BeZemsteel

De Buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de Grabbelpas fusioneren vanaf 2016. De nieuwe naam is BeZemsteel.

Wat houdt dat vakantieaanbod in?

  • Wat: nieuw vakantie-concept voor kinderen die in Zemst wonen of er school lopen (ter vervanging van de grabbelpas en BKO).
  • Aanbod: gedeeltelijk workshops (gegeven door lesgevers) en gedeeltelijk activiteiten voorbereid door animatoren + voor- en naopvang.
  • Wanneer: alle schoolvakanties, uitgezonderd tijdens Speelpleinwerking (eerste 6 weken van de zomervakantie).
  • Wie: voor 3 leeftijdsgroepen:
    • kleuters 2,5-4 jaar (max. 20 deelnemers)
    • kleuters 5-6 jaar (max.20 deelnemers)
    • lagere school 7-12 jaar (max. 20 deelnemers)

Via de scholen ontvang je een brochure met alle informatie voor elke vakantie.
Inschrijven kan online via ticketgang op de website van de gemeente.

Mutualiteit

Ook mutualiteiten bieden soms vakanties aan. Bij sommige mutualiteiten kun je ook korting krijgen als je boekt bij andere organisaties. Er zijn ook specifieke vakanties voor kinderen en/of jongeren. Mutualiteiten betalen soms ook een deel van je vakantie terug. Voor meer informatie, ga zeker eens kijken op de website van jouw mutualiteit.
Als je op vakantie gaat, is het belangrijk dat je je Europese Ziekteverzekeringskaart meeneemt. Deze kaart kan je aanvragen bij jouw mutualiteit. Dit doe je minstens 1 week voor jouw vakantie van start gaat. De Europese Ziekteverzekeringskaart zorgt ervoor dat als je tijdens je vakantie noodzakelijke medische zorgen nodig hebt, een buitenlands ziekenfonds je zal terug betalen.

Let op! Deze kaart is enkel geldig in lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Zwitserland, Australië, Liechtenstein, Macedonië en Noorwegen.

Christelijke mutualiteit
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vakantie/index.jsp
http://www.kazou.be/
Kazou biedt vakanties aan in binnen- en buitenland voor kinderen van 7 jaar tot en met 18 jaar. Er worden ook Jomba-vakanties aangeboden voor kinderen en jongeren die bijzondere aandacht vragen of een handicap of ziekte hebben.

Socialistische mutualiteit
https://www.fsmb.be/vrije-tijd-en-vakantie
http://www.joetz.be/pages/default.aspx
JOETZ is de jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten. Hun doelgroep zijn kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar. Ze bieden zowel activiteiten in het binnenland als in het buitenland aan.

Liberale mutualiteit

http://www.lm.be/West-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Kinderen-en-jongeren/
http://www.crejaksie.be/
Crejaksie biedt vakanties aan voor kinderen en jongeren van 5 tot 30 jaar. Er zijn ook speciale vakanties voor bijzondere doelgroepen. Er zijn nationale en internationale vakanties waar je aan kan deelnemen.

Onafhankelijk ziekenfonds

https://www.oz.be/vakantie
http://www.kriebelsenkuren.be/
'Kriebels en kuren' biedt jeugdvakanties en gezinsvakanties aan.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

https://www.vnz.be/vakantie/met-korting-op-reis/nz-vakanties/
https://www.vnz.be/vakantie/met-korting-op-reis/jeugdtip-vakanties/
Krunsj is de jeugddienst van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Deze jeugddienst biedt vakanties aan voor jongeren van 5 jaar tot 18 jaar. Er is wel een speciaal aanbod voor 18+.

Partena

http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/jongerenvakanties

Securex

http://www.securex-mut.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/Brochure_Uw-voordelen.pdf

Rode kruis

Het Rode Kruis organiseert voor personen die door hun ziekte, handicap of ouderdom moeilijk zonder begeleiding op reis kunnen, aangepaste vakanties. De doelgroep bestaat uit mensen van 18 tot 45 jaar. Daarnaast organiseert het ook vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Dat zijn kinderen die om sociale en/of financiële redenen, niet de mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Er worden ook aangepaste kampen georganiseerd voor maatschappelijk kwetsbare kinderen van 7 tot 14 jaar met een fysieke of mentale beperking.
http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/vakantiekampen/aangepaste-vakantiekampen/

 

BIZON-vakantie

Bizon organiseert vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar die weinig of geen mogelijkheden hebben om zich te ontspannen.

Steunpunt Vakantieparticipatie

Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst binnen Toerisme Vlaanderen die iedereen de kans wil geven om er af en toe eens op uit te kunnen trekken zonder dat hun financiële situatie dit verhindert. Er worden vakanties en daguitstappen aangeboden aan sociaal tarief. Steunpunt Vakantieparticipatie brengt toeristische partners met een sociale visie en sociale organisaties (die kosteloos lid kunnen worden) samen.
Je kan op 2 verschillende manieren boeken: via een sociale organisatie ( vb.: OCMW) of rechtstreeks bij Vakantieparticipatie of bij een Rap Stappunt. Klik hier voor meer informatie.