sprite
Huis van het Kind - Zemst

Mijn kind studeert verder

Vermindering inschrijvingsgeld universiteit/hogeschool

Het bedrag van het studiegeld of inschrijvingsgeld dat je betaalt,  hangt af van je statuut als student (beurstariefstudent, bijna-beurstariefstudent of niet-beurstariefstudent), het aantal studiepunten en het soort contract dat je afsluit (diploma-, credit- of examencontract).

Meer info kan je vinden op  http://onderwijs.vlaanderen.be/studiegelden.

Studietoelagen

Naar school gaan en studeren kost geld. De studietoelage van de Vlaamse overheid wil daar een stuk in tegemoet komen. De bedragen zijn verschillend voor kleuters, leerlingen uit het lager en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs.  Je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Het gezinsinkomen mag niet te hoog zijn
  • Je bent Belg of gelijkgesteld
  • Er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling

De aanvraag voor meerdere kinderen kan je aanvragen door het indienen van één dossier voor je gezin.

http://onderwijs.vlaanderen.be/studietoelagen-hoger-onderwijs

Een aanvraag kan je indienen vanaf 1 augustus tot 1 juni. Na 1 juni ben je te laat voor dat schooljaar. Voor het schooljaar 2015-2016 kan je een aanvraag voor een studietoelage dus indienen van 1 augustus 2015 tot 1 juni 2016.

Heb je hulp nodig bij het invullen? Dat kan bij de afdeling Studietoelagen in Brussel of bij één van de Provinciale diensten. Adressen en meer info kan je vinden via:

http://onderwijs.vlaanderen.be/hulp-bij-je-aanvraag-van-een-school-of-studietoelage

 http://onderwijs.vlaanderen.be/hulp-bij-je-aanvraag-van-een-school-of-studietoelage#provinciale-diensten

Je kan de vraag ook stellen bij je vakbond, OCMW, school, CLB, de sociale dienst van je gemeente of bij de dienst studentenvoorzieningen op de hogeschool of universiteit.

Er worden ook zitdagen per provincie georganiseerd. De data en locaties kan je vinden via volgende link:

http://onderwijs.vlaanderen.be/zitdagen-school-en-studietoelagen

Op kot

Je begint je zoektocht naar een kot best in juli voor het academiejaar begint. Je kan wel vooraf al wat voorbereidend werk doen en websites bekijken. Bekijk de website van de hogeschool of universiteit waar je gaat studeren. Daar vind je nuttige informatie over op kot gaan en de mogelijkheden tot huren van een kot in de buurt.

Kijk voor heel wat zoektools op www.kot.be.

Wil je graag gezond koken op kot? Neem dan zeker eens een kijkje op www.kokopkot.be.

Opvoedingsvragen

Huis van het Kind Zemst
Woon je in groot Zemst en zit je met een opvoedingsvraag? Weet je niet direct waar naar toe en wil je graag de verschillende mogelijkheden op een rijtje zetten? Heb je nood aan een luisterend oor? Als ouder, grootouder, jongere of opvoedingsverantwoordelijke kan je terecht in het Huis van het Kind Zemst. Samen met een medewerker wordt bekeken wat je nodig hebt om verder te kunnen. Op jouw vraag kan je verwezen worden naar een andere dienst voor verdere hulp.

Huis van het Kind Zemst
Meerweg 2
1980 Zemst
015/61 85 17
huisvanhetkind@zemst.be
www.huisvanhetkindzemst.be
Zonder afspraak: maandag van 9 tot 12 uur en dinsdag van 16 tot 19 uur.
Buiten deze uren op afspraak.

CAW

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Daarvoor is het CAW er.
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Je kan bij ons terecht met elke vraag. Een moeilijke relatie. Persoonlijke problemen. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of buurt,... We bieden ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.
Inwoners van Zemst kunnen terecht bij CAW Halle-Vilvoorde, vestiging in Vilvoorde:
Jean-Baptiste Nowélei 33
1800 Vilvoorde
02 613 17 00 (algemeen onthaal)
onthaal@cawhallevilvoorde.be
www.cawhallevilvoorde.be

Chatten met een CAW-medewerker kan ook via www.caw.be/chat.
Maandag tot vrijdag van 13 tot 17 uur.

Je kan in Vilvoorde langskomen zonder afspraak:
Maandag: van 9 tot 11 en van 17 tot 18.15 uur.
Woensdag: van 9 tot 11 uur.
Vrijdag: van 9 tot 11 uur.

Hoofdzetel CAW Halle-Vilvoorde:
Poverstraat 75 b48, 1731 Asse
Vestigingen in Vilvoorde, Asse, Halle en Tervuren.

Opvoedingswinkel

Een opvoedingswinkel is een plaats waar je terecht kan met vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren.
Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en elke ouder zit wel eens met twijfels, onzekerheden of vragen.
Medewerkers van de opvoedingswinkel bieden een luisterend oor, geven advies en zoeken samen met jou naar een passend antwoord op je vragen.
De dienstverlening is gratis en anoniem.
Meer informatie op www.mechelen.be/opvoedingswinkel

Opvoedingslijn (Groei mee)

www.groeimee.be is een website met tal aan opvoedthema’s. Je kan via het formulier op de website een vraag stellen of mailen naar opvoedingslijn@groeimee.be.
Bellen naar de opvoedingslijn kan op het nummer 078 15 00 10 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur, op donderdag ook van 19 tot 21 uur.

Gezond opvoeden
www.gezondopvoeden.be biedt informatie aan ouders die hun kinderen (2-18 jaar) gezond willen opvoeden.