sprite
Huis van het Kind - Zemst

Mijn kind gaat naar school

Scholen in Zemst

Gemeentelijke Basisscholen

GBS De Waterleest
Directeur: Luc De Donder
Waterleestweg 20
1980 Zemst-Eppegem
015 61 88 40
secretariaat@gbsdewaterleest.be
www.gbsdewaterleest.be

 

GBS De Regenboog
Directeur: Anne Mie Debois
Molenveld 36
1982 Zemst-Elewijt
015 61 88 60
secretariaat@gbs-deregenboog.be
www.gbs-deregenboog.be

 

GBS De Pimpernel
Directeur: Viviane Hoppenbrouwers
Spiltstraat 274
1980 Zemst-Laar
015 62 10 83
secretariaat@depimpernel.be
www.depimpernel.be

 

Niet-gemeentelijke basisscholen

(W)onderwijs (G.O.)
Directeur: Nancy Santy
Bovenweg 17
1980 Zemst
015 61 27 29
directie@wonderwijs.be
www.wonderwijs.be

 

Ter Berken (G.O.)
Directeur: David Van Goethem
Ambroossteenweg 13
1981 Hofstade
015 61 23 69
directie.hofstade@g-o.be
www.terberken.be

 

Tuimeling (vrij)
Directeur: Guy Bal
Brusselsesteenweg 23
1980 Zemst
015 61 03 31
school@tuimeling.be
www.tuimeling.be

 

De Zonnewijzer (vrij)
Directeur: Ann Lowet
Pastorijstraat 15
1982 Weerde
015 61 28 25
directie@zonnewijzer.net
www.zonnewijzer.net

 

De Kriekelaar (vrij)
Directeur: Greet Van der Weyden
de Tilbourgstraat 16
1981 Hofstade
015 61 09 84
secretariaat@kriekelaar.be
directeur@kriekelaar.be
www.kriekelaar.be

 

Met vragen over rechten en plichten of met een klacht kan je terecht bij:

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

02 553 04 15

02 553 93 85

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be

02 553 87 33

02 553 87 25

CLB

www.ond.vlaanderen.be/CLB of www.clb.be

 

Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding met betrekking tot:

 • preventieve gezondheidszorg (of medisch onderzoek)
 • leren en studeren
 • onderwijsloopbaan
 • psychisch en sociaal functioneren

Moeilijkheden die besproken kunnen worden:

 • niet kunnen volgen in een bepaalde studierichting,
 • een verkeerde studiemethode,
 • niet in de juiste studierichting zitten,
 • slapeloosheid van het kind,
 • voortdurend geruzie in de klas,
 • groeistoornissen,
 • problemen met schrijfmotoriek,
 • angst om naar school te gaan,
 • vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap,…

Wat ook de reden is, wanneer je je als leerling niet goed voelt in je vel voelt, dan kan het CLB hulp bieden in de vorm van begeleiding op maat. Soms zal naar andere diensten doorverwezen worden.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Het CLB is onafhankelijk van de school, maar werkt er wel nauw mee samen. Bij het veranderen van school worden de CLB-gegevens opgevraagd door het CLB van de nieuwe school.
De CLB-begeleiding is op vraag. Zij zullen enkel zelf optreden als er een probleem geformuleerd wordt door een ouder, school of door de leerling zelf.

De begeleiding is vertrouwelijk en gratis.

CLB’s met aangesloten basisscholen Zemst:

 1. Vrij  CLB ‘Het Kompas’
  Vijfhoek 1 bus 1
  2800 Mechelen
  Tel: 015 41 89 11
  Fax: 015 41 89 13
  Website: www.clbkompas.be
  Email: mechelen@clbkompas.be
  School:
  De Kriekelaar, De Tilbourgstraat 16, 1981 Hofstade 015/61.09.84, directrice Greet Van der Weyden
 2. CLB GO! Mechelen
  Augustijnenstraat 80
  2800 Mechelen
  Tel: 015 45 32 32
  Fax: 015 45 32 33
  Website: www.clb9mechelen.be
  Email: clb.mechelen@g-o.be
  Scholen:
  (W)onderwijs, Bovenweg 17, 1980 Zemst 015/61.27.29 directrice Nancy Santy
  Ter Berken, Ambroossteenweg 13, 1981 Hofstade 015/61.23.69 directeur David Van Goethem
 3. CLB Noordwest-Brabant (voor Vrij en Gemeentelijk onderwijs)
  Vestiging Vilvoorde
  Gendarmeriestraat 63
  1800 Vilvoorde
  Tel: 02 251 15 55
  Fax: 02 253 70 65
  Website: www.clbnoordwestbrabant.be
  email: vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be
  Scholen:
  De Pimpernel
  , Spiltstraat 274, 1980 Zemst 015/62.10.83 directrice Viviane  Hoppenbrouwers
  De Regenboog, Molenveld 36, 1982 Elewijt 015/61.88.60 directrice Anne Mie Debois
  De Waterleest, Waterleeststraat 20, 1980 Eppegem 015/61.88.40 directeur Luc De Donder
  De Tuimeling, Brusselsesteenweg 23, 1980 Zemst, 015/61.03.31 directeur Guy Bal
  De Zonnewijzer, Pastorijstraat 15, 1982 Weerde 015/61.28.25 directrice Ann Lowet

Ga je naar school in het secundair buiten Zemst? Kijk dan voor de gegevens van het CLB op de website van je school, in het schoolreglement op www.onderwijskiezer.be of vraag het aan een leerkracht of op het secretariaat.

Pesten

Bij wie of waar kan je terecht met vragen over pesten:

Meer informatie over pesten?

 

Voor scholen en leerkrachten:

 

Studietoelagen

Naar school gaan en studeren kost geld. De studietoelage van de Vlaamse overheid wil daar een stuk in tegemoet komen. De bedragen zijn verschillend voor kleuters, leerlingen uit het lager en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs.  Je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Het gezinsinkomen mag niet te hoog zijn
 • Je bent Belg of gelijkgesteld
 • Er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling

De aanvraag voor meerdere kinderen kan je aanvragen door het indienen van één dossier voor je gezin.

http://onderwijs.vlaanderen.be/studietoelagen-hoger-onderwijs

Een aanvraag kan je indienen vanaf 1 augustus tot 1 juni. Na 1 juni ben je te laat voor dat schooljaar. Voor het schooljaar 2015-2016 kan je een aanvraag voor een studietoelage dus indienen van 1 augustus 2015 tot 1 juni 2016.

Heb je hulp nodig bij het invullen? Dat kan bij de afdeling Studietoelagen in Brussel of bij één van de Provinciale diensten. Adressen en meer info kan je vinden via:

http://onderwijs.vlaanderen.be/hulp-bij-je-aanvraag-van-een-school-of-studietoelage

 http://onderwijs.vlaanderen.be/hulp-bij-je-aanvraag-van-een-school-of-studietoelage#provinciale-diensten

Je kan de vraag ook stellen bij je vakbond, OCMW, school, CLB, de sociale dienst van je gemeente of bij de dienst studentenvoorzieningen op de hogeschool of universiteit.

Er worden ook zitdagen per provincie georganiseerd. De data en locaties kan je vinden via volgende link:

http://onderwijs.vlaanderen.be/zitdagen-school-en-studietoelagen

Schoolpremie

Sorry!

Op dit moment werken we nog heel hard om de invulling van deze pagina zo snel mogelijk in orde te brengen.

Vermindering inschrijvingsgeld universiteit/hogeschool

Het bedrag van het studiegeld of inschrijvingsgeld dat je betaalt,  hangt af van je statuut als student (beurstariefstudent, bijna-beurstariefstudent of niet-beurstariefstudent), het aantal studiepunten en het soort contract dat je afsluit (diploma-, credit- of examencontract).

Meer info kan je vinden op  http://onderwijs.vlaanderen.be/studiegelden.

Tijdelijk onderwijs aan huis

Tijdelijk onderwijs aan huis bestaat er voor leerlingen in het basisonderwijs en in de meeste richtingen van het secundair onderwijs.
Indien je kind voor een lange tijd niet aanwezig kan zijn op school door een chronische ziekte, een ongeval, moederschapsverlof of een ziekte, kan het zijn dat hij/zij tijdelijk recht heeft op onderwijs aan huis. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je kind recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis. De school waar je kind is ingeschreven, bepaald welke leraar en welke vakken er worden gegeven op welke dag(en).
Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis omdat het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming de school hiervoor vergoedt. Ze gaan hiervoor wel in overleg met de ouders en de behandelende arts.
Voor meer informatie over tijdelijk onderwijs aan huis: http://onderwijs.vlaanderen.be/toah

De Lijn

Indien er een bushalte in de buurt van je huis en van de school is, kan je kind eventueel met een bus van de lijn naar school gaan. Voor meer informatie over de haltes en de dienstregeling kan je best een kijkje nemen op de website van de lijn: www.delijn.be.
Voor kinderen van 6 tot 11 jaar kan je een gratis Buzzy Pazz verkrijgen met een geldigheidsperiode van 1 maand of 3 maanden. Voor een Buzzy Pazz van 1 jaar, moet je wel 51 euro betalen.
Meer informatie over de Buzzy Pazz en over hoe je deze kan aanvragen kan je terug vinden op de website van de Lijn: https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/abonnementen/buzzy-pazz.html

Opvoedingsvragen

Huis van het Kind Zemst
Woon je in groot Zemst en zit je met een opvoedingsvraag? Weet je niet direct waar naar toe en wil je graag de verschillende mogelijkheden op een rijtje zetten? Heb je nood aan een luisterend oor? Als ouder, grootouder, jongere of opvoedingsverantwoordelijke kan je terecht in het Huis van het Kind Zemst. Samen met een medewerker wordt bekeken wat je nodig hebt om verder te kunnen. Op jouw vraag kan je verwezen worden naar een andere dienst voor verdere hulp.

Huis van het Kind Zemst
Meerweg 2
1980 Zemst
015/61 85 17
huisvanhetkind@zemst.be
www.huisvanhetkindzemst.be
Zonder afspraak: maandag van 9 tot 12 uur en dinsdag van 16 tot 19 uur.
Buiten deze uren op afspraak.

CAW

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Daarvoor is het CAW er.
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Je kan bij ons terecht met elke vraag. Een moeilijke relatie. Persoonlijke problemen. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of buurt,... We bieden ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.
Inwoners van Zemst kunnen terecht bij CAW Halle-Vilvoorde, vestiging in Vilvoorde:
Jean-Baptiste Nowélei 33
1800 Vilvoorde
02 613 17 00 (algemeen onthaal)
onthaal@cawhallevilvoorde.be
www.cawhallevilvoorde.be

Chatten met een CAW-medewerker kan ook via www.caw.be/chat.
Maandag tot vrijdag van 13 tot 17 uur.

Je kan in Vilvoorde langskomen zonder afspraak:
Maandag: van 9 tot 11 en van 17 tot 18.15 uur.
Woensdag: van 9 tot 11 uur.
Vrijdag: van 9 tot 11 uur.

Hoofdzetel CAW Halle-Vilvoorde:
Poverstraat 75 b48, 1731 Asse
Vestigingen in Vilvoorde, Asse, Halle en Tervuren.

Opvoedingswinkel

Een opvoedingswinkel is een plaats waar je terecht kan met vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren.
Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en elke ouder zit wel eens met twijfels, onzekerheden of vragen.
Medewerkers van de opvoedingswinkel bieden een luisterend oor, geven advies en zoeken samen met jou naar een passend antwoord op je vragen.
De dienstverlening is gratis en anoniem.
Meer informatie op www.mechelen.be/opvoedingswinkel

Opvoedingslijn (Groei mee)

www.groeimee.be is een website met tal aan opvoedthema’s. Je kan via het formulier op de website een vraag stellen of mailen naar opvoedingslijn@groeimee.be.
Bellen naar de opvoedingslijn kan op het nummer 078 15 00 10 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur, op donderdag ook van 19 tot 21 uur.

Gezond opvoeden
www.gezondopvoeden.be biedt informatie aan ouders die hun kinderen (2-18 jaar) gezond willen opvoeden.