CLB

www.ond.vlaanderen.be/CLB of www.clb.be

Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding met betrekking tot:

 • preventieve gezondheidszorg (of medisch onderzoek)
 • leren en studeren
 • onderwijsloopbaan
 • psychisch en sociaal functioneren

Moeilijkheden die besproken kunnen worden:

 • niet kunnen volgen in een bepaalde studierichting,
 • een verkeerde studiemethode,
 • niet in de juiste studierichting zitten,
 • slapeloosheid van het kind,
 • voortdurend geruzie in de klas,
 • groeistoornissen,
 • problemen met schrijfmotoriek,
 • angst om naar school te gaan,
 • vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap,…

Wat ook de reden is, wanneer je je als leerling niet goed voelt in je vel voelt, dan kan het CLB hulp bieden in de vorm van begeleiding op maat. Soms zal naar andere diensten doorverwezen worden.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Het CLB is onafhankelijk van de school, maar werkt er wel nauw mee samen. Bij het veranderen van school worden de CLB-gegevens opgevraagd door het CLB van de nieuwe school.
De CLB-begeleiding is op vraag. Zij zullen enkel zelf optreden als er een probleem geformuleerd wordt door een ouder, school of door de leerling zelf.

De begeleiding is vertrouwelijk en gratis.

CLB’s met aangesloten basisscholen Zemst:

 1. Vrij CLB ‘Het Kompas’
  Vijfhoek 1 bus 1
  2800 Mechelen
  Tel: 015 41 89 11
  Fax: 015 41 89 13
  Website: www.clbkompas.be
  Email: mechelen@clbkompas.be
  School:
  De Kriekelaar, De Tilbourgstraat 16, 1981 Hofstade 015/61.09.84, directrice Greet Van der Weyden
 2. CLB GO! Mechelen
  Augustijnenstraat 80
  2800 Mechelen
  Tel: 015 45 32 32
  Fax: 015 45 32 33
  Website: www.clb9mechelen.be
  Email: clb.mechelen@g-o.be
  Scholen:
  (W)onderwijs, Bovenweg 17, 1980 Zemst 015/61.27.29 directrice Nancy Santy
  Ter Berken, Ambroossteenweg 13, 1981 Hofstade 015/61.23.69 directeur David Van Goethem
 3. CLB Noordwest-Brabant (voor Vrij en Gemeentelijk onderwijs)
  Vestiging Vilvoorde
  Gendarmeriestraat 63
  1800 Vilvoorde
  Tel: 02 251 15 55
  Fax: 02 253 70 65
  Website: www.clbnoordwestbrabant.be
  email: vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be
  Scholen:
  De Pimpernel
  , Spiltstraat 274, 1980 Zemst 015/62.10.83 directrice Viviane Hoppenbrouwers
  De Regenboog, Molenveld 36, 1982 Elewijt 015/61.88.60 directrice Anne Mie Debois
  De Waterleest, Waterleeststraat 20, 1980 Eppegem 015/61.88.40 directeur Luc De Donder
  De Tuimeling, Brusselsesteenweg 23, 1980 Zemst, 015/61.03.31 directeur Guy Bal
  De Zonnewijzer, Pastorijstraat 15, 1982 Weerde 015/61.28.25 directrice Ann Lowet

Ga je naar school in het secundair buiten Zemst? Kijk dan voor de gegevens van het CLB op de website van je school, in het schoolreglement op www.onderwijskiezer.be of vraag het aan een leerkracht of op het secretariaat.