Adoptie

Een adoptieprocedure kan juridisch en emotioneel heel zwaar zijn. Je moet tijdens de procedure met heel wat regels en wetgeving rekening houden, maar ook je verlangen naar een kind kan zwaar doorwegen. Het lange wachten en eventueel moeilijke beslissingen of teleurstellingen kunnen je emotioneel zwaar op de proef stellen.
Er is een verschil tussen een binnenlandse en een buitenlandse adoptie.
Bij een binnenlandse adoptie adopteer je als adoptieouder, wonend in Vlaanderen, een kind dat in België verblijft.
Bij een buitenlandse (of interlandelijke) adoptie adopteer je als adoptieouder, wonend in Vlaanderen, een kind dat in het buitenland verblijft.
Bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) kan je terecht voor meer informatie.