NMBS

De Nationale maatschappij der Belgische Sporen (NMBS) is verantwoordelijk voor het treinverkeer in België.
Voor de dienstregeling, het aankopen van tickets en/of abonnementen of meer informatie kan je terecht op http://www.belgianrail.be/nl/ of kan je vinden aan het loket in je station.
Wil je weten af je in aanmerking komt voor een korting of om gratis te reizen? Kijk dan op volgende link: http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting.aspx.
We zetten er alvast enkele voor gezinnen op een rijtje:

Zwanger

Als je zwanger bent, kan je de laatste 4 maanden van je zwangerschap in 1e klas reizen met een ticket voor 2e klas. Je moet wel een medisch attest kunnen voorleggen aan de treinbegeleider waar ook de vermoedelijke bevallingsdatum op is vermeld.
Meer informatie, kan u op de volgende website vinden: http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/~/media/8C67072EB9A243B5B84986B744D49998.pdf

Reizen met kinderen

Kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis onder begeleiding. Per betalende reiziger ouder dan 12 jaar mogen er 4 kinderen die jonger zijn dan 12 jaar mee. Vanaf het 5de kind moet er wel een ‘extra biljet kind’ worden aangekocht. Je moet tijdens de reis wel met een officieel document of identiteitskaart/kids ID de leeftijd van de kinderen kunnen aantonen.
Als je kind alleen reist, is dit gratis en zonder biljet in 2de klas met een ‘kortingskaart grote gezinnen’. In andere gevallen kan je kind een ‘biljet Kind’ aankopen tegen 50% korting.
http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/kind.aspx

Kortingskaart voor grote gezinnen

Elk gezin dat in België verblijft met minstens 3 kinderen tot 25 jaar, kan een kortingskaart aanvragen. Met deze kaart reist heel je gezin extra voordelig met de trein (en met de bus TEC of De Lijn). Kinderen jonger dan 12 reizen gratis en vanaf 12 jaar krijg je 50 % korting. Een kortingskaart kan je aanvragen bij de plaatselijke verantwoordelijke van de gezinsbond. Er is een jaarlijkse kaart of een vijfjaarlijkse kaart.
Meer informatie over deze reductiekaart kan je vinden op http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/grote-gezinnen.aspx of op de website van de gezinsbond https://www.gezinsbond.be/kortingskaarten.

Kosteloze begeleider

Als je moet reizen met de hulp van een persoon of je hond, reist je begeleider gratis mee met de ‘kaart kosteloze begeleider’. Deze kaart moet je aanvragen bij de NMBS of via het loket. Je moet wel een attest van een officiële instantie hebben om de aanvraag te doen.
http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/gratis-begeleider.aspx

Verminderingskaart blinden en slechtzienden

Als je 90% of meer verlies van je gezichtsvermogen hebt, kan je een verminderingskaart aanvragen via het gemeentebestuur bij FOD Sociale Zekerheid. Deze kaart is onbeperkt geldig.
http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/nationale-reductiekaart.aspx

Werkzoekenden

Als je op zoek bent naar werk, kan je voordelig naar je sollicitatie met het biljet voor werkzoekenden. Je brengt hiervoor het juiste attest mee naar het loket.
Meer informatie over het attest aanvragen en voorwaarden kan je vinden op http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/werkzoekend.aspx.